Wicki, Ludwik. 2015. „Regionalne zróżnicowanie Realizacji działania «Modernizacja Gospodarstw rolnych» W Ramach PROW 2007-2013”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 14(63) (grudzień):147-60. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2015.14.63.27.