Szromnik, Andrzej. 2016. „City Placement - Innowacyjny środek Promocji Miast”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 15(64) (maj):161-69. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.15.