Satoła, Łukasz. 2016. „Wykorzystanie Funduszy Unii Europejskiej Na Inwestycje Komunalne a Ograniczanie zadłużenia samorządów”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 15(64) (maj):139-48. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.13.