Gołaś, Zbigniew. 2016. „Zróżnicowanie opóźnień płatniczych W przedsiębiorstwach Sektora B2B krajów Europy Wschodniej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 15(64) (maj):29-41. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.3.