Świrska, Anna. 2016. „Czynniki determinujące Efektywne zarządzanie Finansami samorządowymi (na przykładzie Gmin Powiatu Siedleckiego)”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 16(65) (maj):88-99. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.16.65.8.