Stawicki, Maciej. 2016. „Rozwój Bazy Hotelowej W Polsce Przy Wykorzystaniu Funduszy Europejskich”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 16(65) (maj):70-78. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.16.65.6.