Oliński, Marian, i Piotr Szamrowski. 2016. „Potencjał Dialogowy Witryn Internetowych Organizacji pożytku Publicznego - podejście Relacyjne”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 16(65) (maj):37-54. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.16.65.4.