Król, Karol. 2017. „Witryny I Aplikacje Mobilne W Promocji Gospodarstw Agroturystycznych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 18(67) (grudzień):58-72. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.23.