Lemanowicz, Marzena. 2017. „Rola Promocji W Kreowaniu Wizerunku Regionu – Instrumenty, narzędzia, Trendy. Przykład województwa świętokrzyskiego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 18(67) (grudzień):86-101. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.25.