Wicki, Ludwik. 2017. „Poziom I Zakres Wsparcia Upowszechniania postępu Biologicznego W Produkcji roślinnej W Ramach działań Agencji Rynku Rolnego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 18(67) (grudzień):259-71. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.38.