Franc - Dąbrowska, Justyna, Małgorzata Porada - Rochoń, i Beata Świecka. 2018. „Niewypłacalność przedsiębiorstw I Gospodarstw Domowych - Analiza porównawcza”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68) (lipiec):19-31. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.2.