Kasprzak-Czelej, Anna. 2018. „Metale Szlachetne Jako Klasa aktywów”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68) (lipiec):52-61. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.5.