Klonowska, Alina. 2018. „Analiza zmienności Makroekonomicznych wielkości Finansowych Na przykładzie Wybranych krajów Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68) (lipiec):73-82. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.7.