Kowalska, Iwona. 2018. „Projektowane Zmiany W Finansowaniu Jednostek samorządu Terytorialnego - Ocena Kierunkowych założeń”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68) (lipiec):83-94. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.8.