Kozera, Agnieszka. 2018. „Własny Potencjał Dochodowy Gmin Wiejskich W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68) (lipiec):95-106. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.9.