Łukasik, Gabriela, i Joanna Błach. 2018. „POLITYKA DYWIDENDY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W WARUNKACH KONFLIKTOWYCH OCZEKIWAŃ INTERESARIUSZY”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68) (lipiec):107-21. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.10.