Dziwulski, Jacek. 2018. „Wpływ Poziomu I jakości Wiedzy pracowników Na zarządzanie kapitałem Ludzkim W Organizacji usługowej Na Wybranym przykładzie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68) (lipiec):7-18. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.1.