Oliński, Marian, i Piotr Szamrowski. 2018. „Wykorzystanie Twittera W działalności Organizacji pożytku Publicznego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68) (lipiec):155-72. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.14.