Ozimek, Irena. 2018. „Ochrona konsumentów Na Wybranych Rynkach usług W świetle Regulacji Prawnych I możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów Konsumenckich”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68) (lipiec):173-86. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.15.