Pawlonka, Tomasz, i Joanna Bereżnicka. 2018. „Zarządzanie Oparte Na wartości - Filozofia I Wyzwanie W zarządzaniu Finansami współczesnego przedsiębiorstwa”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68) (lipiec):199-210. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.17.