Pawłowski, Maciej. 2018. „Modele Dyskryminacyjne W Ocenie Ryzyka upadłości EmitentA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68) (lipiec):211-22. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.18.