Siedlecka, Agnieszka, i Mateusz Kuszneruk. 2018. „Zrównoważona Konsumpcja a Marnotrawstwo żywności W Opinii kierowników Gospodarstw Domowych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68) (lipiec):223-36. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.19.