Siemieniuk, Nina, Łukasz Siemieniuk, i Tomasz Siemieniuk. 2018. „Wybrane Aspekty Wykorzystania Teorii Chaosu Do Wspierania Decyzji Finansowych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68) (lipiec):237-47. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.20.