Strzębicki, Dariusz. 2018. „Rola postów Facebookowych W Komunikacji Marketingowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68) (lipiec):262-71. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.22.