Wasilewski, Mirosław, i Anna Bischoff. 2018. „Współpraca W Zakresie Wymiany Informacji Podatkowej między Polską a Krajami UE”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68) (lipiec):286-301. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.24.