Nowacki, Robert. 2018. „Percepcja Reklamy artykułów żywnościowych I Jej Znaczenie W Procesach Decyzyjnych konsumentów”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68) (lipiec):143-54. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.13.