Augustyn, Anna, Justyna Anders-Morawska, i Marta Hereźniak. 2018. „Inteligentne zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym W Procesie Budowania Marek Miast”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 20(69) (grudzień):20-36. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.26.