Grębowiec, Mariusz. 2018. „Rola współczesnych Innowacji Sektora owoców I Warzyw W Procesie Postrzegania I Podejmowania Decyzji Nabywczych Przez konsumentów”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 20(69) (grudzień):60-71. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.29.