Matracka, Paulina, i Aleksandra Wicka. 2018. „Znaczenie Sposobu Ustalania Sumy Ubezpieczenia W Procesie zarządzania Ryzykiem Poprzez Ubezpieczenie (studium Przypadku)”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 20(69) (grudzień):98-111. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.32.