Mazurkiewicz-Pizło, Anna, i Wojciech Pizło. 2018. „Tajemniczy Klient Jako Metoda Badawcza – Wybrane Problemy”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 20(69) (grudzień):112-26. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.33.