Milewska, Anna. 2018. „CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH JAKO PODMIOT RACJONALIZUJĄCY KOSZTY W ORGANIZACJI – SKALA I ZAKRES DZIAŁANIA W POLSCE”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 20(69) (grudzień):127-35. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.34.