Raczkowska, Małgorzata, i Kinga Gruziel. 2018. „Ubóstwo I Wykluczenie społeczne W Unii Europejskiej W Relacji Miasto-Wieś”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 20(69) (grudzień):172-85. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.38.