Wasilewska, Natalia, i Tetiana Kaminska. 2018. „PRECONDITIONS OF LAND RELATIONS DEVELOPMENT: ECONOMIC, LEGAL AND INSTITUTIONAL”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 20(69) (grudzień):234-44. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.43.