Bereziński, Stanisław, i Tomasz Rokicki. 2020. „Finansowanie Liniowej Infrastruktury Drogowej W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 24(73) (grudzień):205-13. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.38.