Kowalska, Iwona, Daniel Jurewicz, i Mirosław Legutko. 2019. „Skutki Finansowe władztwa Podatkowego Gmin”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 21(70) (czerwiec):118-31. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.10.