Błach, Joanna, i Monika Wieczorek-Kosmala. 2019. „Przesłanki działań Odpowiedzialnych społecznie w kontekście czynników Kreacji wartości przedsiębiorstwa: Wyniki Badań”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 22(71) (grudzień):38-49. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.24.