Kozak, Sylwester, i Agata Wierzbowska. 2019. „Efektywność banków a Koncentracja Sektora Bankowego w krajach EŚW”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 22(71) (grudzień):77-89. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.27.