Krawiec, Wioletta. 2019. „Czynniki motywujące I demotywujące menedżerów Instytucji Kultury W Obszarze Budowania Marki Miasta Łodzi – Wyniki Badań”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 22(71) (grudzień):90-105. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.28.