Cyburt, Agnieszka, i Agnieszka Gałecka. 2020. „Rola nadwyżki Operacyjnej W Budowaniu stabilności Finansowej I potencjału Inwestycyjnego Jednostek samorządu Terytorialnego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72) (czerwiec):17-32. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.2.