Mazurkiewicz, Kamil. 2020. „Core & More - Koncepcja Inteligentnej sprawozdawczości Informacji Korporacyjnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 24(73) (grudzień):104-13. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.31.