TRĘBSKA, J. Skutki pandemii COVID-19 z perspektywy finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych w gospodarkach Unii Europejskiej. Analiza na podstawie macierzy rachunkowości społecznej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 29(78), p. 125–142, 2023. DOI: 10.22630/PEFIM.2023.29.78.9. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/5614. Acesso em: 27 luty. 2024.