PIĄTEK, E. Zasada przewagi treści nad formą w transakcji zgłoszenia znaku towarowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 29(78), p. 111–124, 2023. DOI: 10.22630/PEFIM.2023.29.78.8. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/5613. Acesso em: 25 luty. 2024.