JUSZCZYK, S.; BARTOSIAK, W.; JUSZCZYK, J.; KONIECZNY, R.; PALIMONKA, B. Zakres i skutki finansowe wprowadzenia MSSF 9 w banku komercyjnym. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 29(78), p. 47–59, 2023. DOI: 10.22630/PEFIM.2023.29.78.4. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/5609. Acesso em: 24 luty. 2024.