GAŁECKA, A.; GANC, M. Stabilność finansowa gmin wiejskich województwa lubelskiego w latach 2016-2020. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 27(76), p. 18–29, 2022. DOI: 10.22630/PEFIM.2022.27.76.2. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/3168. Acesso em: 24 luty. 2024.