STANNY, M. Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 1(50), p. 47–56, 2009. DOI: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.4. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1631. Acesso em: 23 kwi. 2024.