ROWIŃSKI, J. Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 („PROW-2013”). Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 1(50), p. 57–72, 2009. DOI: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.5. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1630. Acesso em: 18 kwi. 2024.