PAVLÍKOVÁ, G. Polityka regionalna a rozwój wsi w Republice Czeskiej w kontekście integracji europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 1(50), p. 73–87, 2009. DOI: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.6. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1629. Acesso em: 24 kwi. 2024.