SATOŁA, Łukasz; ŻMIJA, J. Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 1(50), p. 91–101, 2009. DOI: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.7. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1628. Acesso em: 26 maj. 2024.