KAŁUŻA, H. Obszary problemowe w polityce regionalnej UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 1(50), p. 119–128, 2009. DOI: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.9. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1626. Acesso em: 18 kwi. 2024.