WALENIA, A. Wybrane czynniki warunkujące wdrażanie polityki spójności Unii Europejskiej w regionie Podkarpacia. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, [S. l.], n. 1(50), p. 199–212, 2009. DOI: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.15. Disponível em: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1620. Acesso em: 18 kwi. 2024.